Završena konferencija otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad

03-05. aprila 2024. godine u Kragujevcu – Hotel Šumarice

03-05. aprila 2024. godine u Kragujevcu – Hotel Šumarice uspešno je održana 53. konferencija ,,Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, u saradnji sa Udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije, Privrednom komorom Srbije i Gradom Kragujevcem, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, i Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Konferencija je privukla izuzetnu pažnju stručne i naučne javnosti i okupila više od 150 stručnjaka iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, uz učešće 12  domaćih i stranih kompanija – proizvođača opreme i tehnologije koja se koristi u tehnološkim rešenjima prečišćavanja otpadnih voda, uspostavljanja celovitog sistema upravljanja otpadom, primarne i sekundarne separacije otpada, kompostiranja, izgradnje Regionalnih sanitarnih centara za upravljanje otpadom, do sanacije nesanitarnih deponija.

Aktuelnosti konferencije doprineo je okrugli sto ,,Upravljanje komunalnim otpadnim vodama u RS: stanje i hitne mere“, uz uvodno izlaganje i moderaciju prof. dr. Milene Bečelić-Tomin

Po tradiciji poslednjeg dana konferencije je organizovana stručna poseta, a ovom prilikom kompaniji MIND PARK – Milanović tretman voda

Štampan je zbornik radova sa konferencije, ukupno 27 radova, kroz koje su autori predstavili svoja naučna dostignuća, trendove, mogućnosti, najbolju praksu ali i probleme i izazove održivog upravljanja otpadnim vodama i otpadom čineći ovu publikaciju posebno značajnom. Prezentovani su radovi sa idejama i rezultatima istraživanja proisteklim iz naučnih projekata koji se finansiraju iz programa nacionalnih i međunarodnih fondova.

Takođe je promovisan projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP. Ova inicijativa podržaće Srbiju u sprovođenju Zelene agende za Zapadni Balkan, sa ciljem podsticanja “zelene” transformacije privrede i društva. Na konferenciji su predstavljeni projekti čija realizacija je dokaz uspešne saradnje između privrednog sektora, jedinica lokalne samouprave i naučno-istraživačkih institucija.

Prepoznata je potreba za usvajanjem principa cirkularne ekonomije u upravljanju otpadnim vodama i muljem kao i u upravljanju otpadom. Autori radova su ukazali na potrebu izbora energetski efikasnih tehnoloških rešenja i opreme na uređajima za prečišćavanje otpadnih voda. Akcentirane su one tehnološke operacije čijim izvođenjem je negativan uticaj na životnu sredinu sveden na minimum.

Ohrabruje prisustvo velikog broja mladih stručnjaka, inženjera koji su uključeni ne samo u naučnim istraživanjima, već i u projektovanju i izvođenju radova na terenu, ali su ipak konstatovani i kadrovski problemi. Još uvek nemamo dovoljan broj stručnjaka različitih profila koji su neophodni za celovit, kvalitetan i dugoročno održiv pristup, počev od planiranja, projektovanja i izgradnje, pa do upravljanja i održavanja. Naglašena je potreba za budućim ulaganjem na nacionalnom nivou u programe treninga, obrazovanja i usavršavanja. Sigurno je u tome veoma bitna i uloga strukovnih udruženja kao što je UTVSI, kao povezujućeg faktora između svog članstva, organa državne uprave, JKP i JLS, industrije, kao i zbog svoje sadržajne i uspešne saradnje sa sličnim organizacijama iz regiona i EU .