SUBOTICA 14Jun2022 07 - UTVSI

Uspešno održana konferencija ,,Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“

Uspešno održana konferencija ,,Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“
u Subotici, hotel “Patria”

svetski dan voda - UTVSI

Svetski dan voda 2019