Program «Savetodavne usluge o upravljanju sredstvima vodovodnim preduzećima Jugoistočne Evrope»- SEEAM obezbeđuje najbolje metodologije prilagođene zahtevima i specifičnim uslovima javnih preduzeća u regionu.

Projekat finansira German Development Cooperation (GIZ) u saradnji sa Hydro-Comp Enterprises Ltd., Kipar Opširnije… koji obezbeđuje direktnu tehničku podršku, odgovarajuća softverska rešenja i izgradnju kapaciteta za integrisano upravljanje sredstvima preduzeća vodovoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore i predviđeno je da traje do novembra 2019.

UTVSI (AM Centar) kao ekspertski centar sa preko 12 godina iskustva u oblasti Asset Managementa, preduzećima vodovoda iz Srbije, Crne Gore, Makedonije pruža direktnu i prilagođenu podršku, u skladu sa individualnim potrebama i posebnim zahtevima. Podršku na projektu vodovodima iz BiH pružaju kolege iz firme Aquasan.
SEEAM program je deo D-Leap-a (Dunavskog partnerstva za učenje) kao regionalne, integrisane i održive izgradnje kapaciteta, inicijativa nacionalnih udruženja vodovodnih preduzeća i IAWD-a (Međunarodnog podunavskog udruženja preduzeća vodovoda).