Regionalna i međunarodna saradnja

13. Međunarodni sajam i forum voda

Učešće predstavnika GIZ, DVGW, IAWD/DWP i NALASa podsetilo je prisutne kolege na aktuelnosti u stanju sektora voda u regionu, a predstavljene su novine u radu, najnoviji uspešni projekti unapređenja kapaciteta i najavljeni neki od budućih. Posvećeni rad navedenih organizacija nesumnjivo je doprineo dostizanju boljih pokazatelja uspešnosti VIK preduzeća.

Značaj implementacije i postignuća projekta savetodavnih usluga upravljanja imovinom preduzećima vodovoda u jugoistočnoj Evropi u okviru regionalnog projekta GIZ-a i IAWD-a čiji su glavni nosioci bili Hydricomp sa Kipra i UTVSI, koji je podržala i Regionala mreža za razvoj kapacieta RCDN , kao i aktivnosti koje se preduzimaju u okviru specijalističke grupe za AM Svetskog udruženja za vode- IWA, bili su predmet prezentacije koju je održao Oliver Načevski iz GIZ-a.  O budućim obavezama na unapređenju i boljem uređenju zakonodavnog okvira i stručnim naporima i implikacijama po rad preduzeća vodovoda sa stanovišta nove Direktive o vodi za piće, u okviru Nemačkog stručnog i naučnog na upravljanju imovinom  za gas i vodu DVGW govorila je Aida Bučo Smajić. Uspehe, primere iz prakse u dunavskom regionu i nove pravce programa razvoja kapaciteta Dunavskog programa za vode IAWD-a: Master studije o komunalnom menadžmentu i Program benčmarkinga komunalnih usluga predstavili su  Rado Rusev i Aleksandar Krstić, dok je  o merama za razvoj kapaciteta i primerima najbolje prakse NALASa govorio Midrag Kolić.

Prezentacije učesnika