Program rada UTVSI za 2021. godinu

1.1.      Svetski dan vode – mart 2021 posvećen temi: Vrednovanje vode – prigodni sadržaji na sajtu uz poziv za objavljivanje radova
1.2.      Vodovodni i kanalizacioni sistemi – Dvadeseta regionalna konferencija,
Online konferencija  – Jahorina virtual, 26-27. maj
1.3.      Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad – Pedeseta konferencija
Vreme i mesto:  16 – 18. jun, Hotel Zira, Beograd
1.4.      Sajam i Forum voda – Dvanaesti međunarodni naučno – stručni skup
 – IWA AM specijalistička konferencija
Vreme i mesto: 17 – 19. novembar, Belexpo centar, Beograd
1.5.      Аquafest / Skupština – 61 godina UTVSI
Vreme i mesto: decembar 2021, Beograd
1.6.      SEEAM – GIZ  nastavak aktivnosti na jačanju kapaciteta JKP i JLS, (predviđeno učešće 10 -15 preduzeća, projekat traje do aprila 2022.)
1.7.      VODOVODI U SRBIJI 2020. – redovne godišnje aktivnosti na izradi izveštaja za MGSI ,,Stanje sektora voda i pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalisanjem naselja“
1.8.      D-LeaP / IAWD – nastavak saradnje u okviru Dunavskog programa za vode
Obuke WSP, centar UTVSI je već formiran, mogući novi programi
1.9.      DVGW – UTVSI tehnička pravila –  Saradnja na izradi tehničkih pravila – snabdevanje vodom za piće. Do sada je izdato 38 UTVSI – DVGW tehničkih pravila, u planu je 7 novih.
Obuka ,,Rad i održavanje vodovodnih sistema“, namenjeno JKP ViK
1.10.   DWA – UTVSI tehnička pravila –  Saradnja na izradi tehničkih pravila – prikupljanje, odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda
Obuka ,,Rad i održavanje kanalizacionih sistema“, namenjeno JKP ViK
1.11.   Izdavačka delatnost – Časopis Voda i sanitarna tehnika, zbornici sa savetovanja, tehnička pravila DVGW i DWA.
1.12.   RCDN  – SECO/GIZ nastavak aktivnosti u okviru Mreže za razvoj kapaciteta za usluge snabdevanja vodom i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi