Prikaz radova iz časopisa Voda i sanitarna tehnika

13. Međunarodni sajam i forum voda

Posebnu pažnju učesnika pobudila je sesija posvećena predstavljanju radova iz časopisa Voda i sanitarna tehnika. Prepuna sala i brojna pitanja i komentari potvrdili su da ovakav vid treba uvrstiti u program narednih konferencija. Moderator sesije bio je dr Aleksandar Šotić, a radove su predstavile koleginice i kolege iz akademske zajednice i preduzeća vodovoda i kanalizacije profesor dr Aleksandar Đukić sa Građevinskog fakulteta u Beogradu, profesor Malcolm Watson sa PMF u Novom Sadu, Marija Nešković iz Vodovoda Loznica, Branimir Sević i Aleksandar Tansković iz Beogradskog vodovoda i dr Ljiljana Baincev. Interesantna diskusija potvrdila  je da predstavljanje radova na Forumu snažno ilustruje vrednost UTVSI da povezuje i razvija partnerstvo naučne i stručne zajednice.

Prezentacije učesnika

 • Aleksandar Đurić

  Prihodom inspirisana rešenja urbane hidrotehničke infrastrukture – mogućnosti, primene i ogranjičenja

  Pogledaj prezentaciju (Pdf)

 • Aleksandar T. Tanasković,dipl.maš.inž., Mr Mirjana Ninković-Nikolić,dipl.inž.teh.
  Primedbe korisnika usluga kao indikator gubitka integriteta distributivnog sistema za vodosnabdevanje

  Pogledaj prezentaciju (Pdf)

 • Branimir Sević dipl.građ.inž.
  Uticaj promene temperature vode na pojavu defekata u didtributivnom vodovodnom sistemu

  Pogledaj prezentaciju (Pdf)

 • Jasmina Nikić
  Primena adsorbenata na bazi metalnih oksida/hidroksida za uklanjanje arsena iz podzemne vode

  Pogledaj prezentaciju (Pdf)