Preduzeća vodovoda i energetska kriza

13. Međunarodni sajam i forum voda

Po rečima profesora Despotovića i Aleksandara Latinovića iz EPS-a, moderatora sesije, i konferencija i sama sesija dobro su osmišljene i predstavljaju prvi korak ka bližem razumevanju potreba i zahteva EPSa i preduzeća vodovoda i kanalizacije. Ogromna finansijska opterećenja preduzeća vodovoda i kanalizacije, kao velikih potrošača struje, i skromne mogućnosti za uštedu sužavaju prostor u kome može da se deluje. O mogućnostima i ograničenjima EPS-a, mogućnostima preduzeća vodovoda i kanalizacije kao kupcima proizvođačima, , akumulacijama, energetskoj efikasnosti i potencijalu za proizvodnju energije u sektoru otpadnih voda, mogućnostima za realizaciju solarnih elektrana i obnovljivim izvorima energije u  preduzećima vodovoda i kanalizacije, govorili su Aleksandar Latinović iz EPS-a, Milan Petrović iz UTVSI, profesor dr Dragana Tomašević Pilipović sa PMF-a u Novom Sadu i Dušan Milutinović iz Energize-a.  Mađarska iskustva o upravljanju preduzećem vodovoda u uslovima nedostatka resursa preneo je Gabor Brandšteter iz Vodovoda Budimpešta.

Energetska kriza i potrebe preduzeća vodovoda i kanalizacije, kao prioritetnih potrišača, nalažu hitna rešenja, saradnju i koordinaciju brzih, srednjoročnih i dugoročnih mera na racionalizaciji i upravljanju potrošnjom električne energije, kao i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije u okvirima sistema komunalne hidrotehnike.

Prezentacije učesnika