Otpadne vode – Čista Srbija

13. Međunarodni sajam i forum voda

O onome što nas čeka u oblasti komunalnih otpadnih voda, o zakonskim i tehničkim propisima i standardima, naknadama za zagađenje, novim projektima i potrebama za stručnim kadrovima govorili su profesori dr Milena Bečelić Tomin i dr Božo Dalmacija sa PMF u Novom Sadu, dr Dragan Povrenović sa TMF u Beogradu, kao i specijalni savetnik u MGSI Dragan Jeremić. Sesiju je vodio profesor dr Vladimir Pavićević sa TMF u Beogradu.

Najvažnije teme, sve strožiji zahtevi, pokrenute investicije na izgradnji 77 (16 u I fazi) novih postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, novi kanalizacioni sistemi,nedostatak komunalne infrastrukture i kadrova. Kada će se i u kojoj meri na mapi Srbiji pojaviti zeleni tonovi i kakvi izazovi nas očekuju?

Razlozi za zabrinutost zbog zagađenja životne sredine i ugrožavanja vodotokova, sa jedne strane, ali i mogućnosti da se složenije tehnologije od samog početka primene i izbegnu problemi sa nadogradnjom postojećih postrojenja sa kojima se danas razvijene zemlje suočavaju, situaciju čine složenom. Iskustva u regionu ohrabruju, a novih 257 planiranih projekata obećava da će i naša zemlja moći da krene putem održivog razvoja.

Prezentacije učesnika