Održani sastanci u Beču

D -LeaP (Dunavsko partnerstvo za učenje) je regionalna inicijativa za jačanje kapaciteta, koju sprovode IAWD i nacionalna udruženja vodovodnih preduzeća.  On pruža sveobuhvatan nastavni plan i program za zaposlene u vodovodnim i kanalizacionim preduzećima u dunavskom regionu.

Savet D-LeaP komiteta se sastoji od imenovanih predstavnika partnerskih nacionalnih udruženja, a naš predstavnik Maja Medenica, ujedno i zamenica je predsedavajućeg veća.  Zadatak ovog komiteta je da razvija i implementira programe jačanja kapaciteta u okviru D-LeaP.

Sastanak saveta D-LeaP komiteta je održan 29.01.2024 u Beču, sa predstavnicima IAWD, Svetske banke, SECO-a, GIZ-a, i NALAS-a, na kome je predstavljen izveštaj D-LeaP za 2023.godinu, plan rada za 2024.  Predstavljena je koordinaciji sa drugim relevantnim projektima, posebno RCDN + (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta) i novoformiranim Centrom izvrsnosti, pri projektu „Vodovodi budućnosti“ (Utilty of the future) Svetske banke.

Okrugli sto udruženja Dunavskog regiona, je održan 30.01.2024 prvi put posle pandemije.

Cilj skupa je bio razmena mišljenja i iskustava, sa fokusom na povećanje saradnje u kontekstu komunikacije i budućih projekata, kao što je GWOP (kao i na tekuće aktivnosti vezane za benčmarking (NewIBnet).

Održani sastanci u Beču