Usvojeni Izveštaj o radu u 2023. i
Program rada UTVSI za 2024.

Sednica Skupštine UTVSI

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine UTVSI, održanoj 7. februara 2024. u sali na drugom spratu Privredne komore Srbije, Terazije 23, jednoglasno su usvojeni Poslovnik o radu Skupštine, Izveštaj verifikacione komisije, kao i Izveštaj o radu UTVSI za 2023, Izveštaj Nadzornog odbora o radu UTVSI za 2023. i Program rada UTVSI za 2024.

Udruženje je uspešno poslovalo u 2023. a program rada u ovoj godini ambiciozno odražava ciljeve novog Strateškogi plana do 2027. kojim se predviđa intenzivan organizacioni razvoj, unapređenje usluga za članove, kao i njihovog predstavljanja i zastupanja.

Istaknutim članovima prof. dr Marku Ivetiću i Vladimiru Taušanoviću,dodeljene su povelje, kao znak zahvalnosti za dugogodišnji doprinos i promociju Udruženja.

Prezentacije i materijal sa događaja