– Napredni dvodnevni trening Upravljanje Infrastrukturnim Sredstvima EDAMS -NDM je organizovan i sproveden od strane UTVSI AM Centra od 18-19. Septembra 2018. godine u Beogradu.
– Obučeni UTVSI treneri su vodili trening učesnicima iz 3 države iz sledećih preduzeća:

• Crna Gora: JKP Kotor, JKP Herceg Novi,
• Srbija: JKP Crna Trava, JKP Leskovac, JKB Brus, JKP Blace, JKP Bačka Palanka JKP Aleksandrovac, JKP Ada
• Makedonija: JKP Skopje, JKP Gevgelija, JKP Struga, JKP Ohrid
– Ukupno je učestovalo 13 preduzeća sa 25 učesnika.

– Glavni cilj treninga bio je upoznavanje učesnika sa naprednim konceptom upravljanja imovinom i sa EDAMS funkcionalnošću programa koji bi se koristio na Cloud-u tokom SEEAM projekta kao ida se ponovi osnovni koncept upravljanja imovinom kroz EDAMS NDM modul.

– Tokom prvog dana treninga treneri su upoznali učesnike sa Upravljanjem Zonama dok je tokom drugog dana predstavljeno Upravljanje izveštajima. Svi materijali, prevedeni na nacionalne jezike, su podeljeni učesnicima.