Forum ’MLADI STRUČNJACI U OBLASTI VODA’, kao sastavni deo skupa ’Foruma Voda 2019’, organizovalo je Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI), Beograd, IRTCUD, Beograd i IWA YWP Srbija uz podršku BelExpo Centra.

Na početku skupa najavljeno je osnivanje IWA YWP Srbija i upućen poziv mladima do 35 godina za aktivno učešće u radu. Na skupu, struktuirano u 2 bloka, saopšteno je 19 radova mladih stručnjaka. Održana panel diskusija potvrdila je aktuelnost i potrebu za angažovanjem i organizovanjem mladih koji dele zajedničke vrednosti u oblasti voda. Upućen je i poziv mladim inženjerima za objavljivanje produženih apstrakata u časopisu ’Voda i sanitarna tehnika’, što je namera da postane praksa.

IMG 3159 - UTVSI

Skup je održan 22.11.2019. god. u Hotelu Holliday Inn, Beograd, u terminu 9:30 do 15 sati, u znatno ispunjenoj sali. Moderatori skupa bili su dr Aleksandar Šotić, UTVSI, v. prof. dr Aleksandra Tubić, PMF u Novom Sadu, doc. dr Aleksandar Đukić, GF UB i dr Stevo Lavrnić, YWP Srbija.

YWP-Forum voda 2019

Rezime bi mogao da se sublimira u činjenici da UTVSI sa uspehom već treću godinu zaredom organizuje skup koji omogućava brojnim koleginicama i kolegama prvo izlaženje u stručnu javnost, što doprinosi njihovoj afirmaciji, ali i popularizaciji sektora voda, te da će predmetnu aktivnost nastaviti da praktikuje i razvija, kako sa univerzitetskim centrima, tako i sa učesnicima iz privrede.

Moderatori

Aleksandar Sotic - UTVSI

dr Aleksandar Šotić

utvsi

tubic - UTVSI

v. prof. dr Aleksandra Tubić

PMF

dr Aleksandar Đukić - UTVSI

dr Aleksandar Đukić

GF UB

Stevo - UTVSI

dr Stevo Lavrnić

YWP Srbija