Mladi stručnjaci u oblasti voda IWA YWP SRBIJA

13. Međunarodni sajam i forum voda

Prepuna sala studenata i starijih kolega i trinaest prezentacija rezultata izuzetnih naučnih istraživanja, rada na projektima iz saradnje sa partnerima iz EU, rada na doktorskim disertacijama, kao i prikaza izabranih master i završnih radova nagoveštavaju svetliju budućnost struke. Mladi stručnjaci imaju priliku i pozivaju se da UTVSI i IWA YWP SRBIJA koriste kao platforme za organizovanje, umrežavanje, informisanje, promovisanje i svaku drugu saradnju.

Moderatori ovog dela Foruma ove godine bili su dr Aleksandar Šotić- UTVSI, profesor dr Aleksandra Tubić- PMF u Novom Sadu i profesor dr Aleksandar Đukić, GF u Beogradu, a sekretar ogranka YWP dr Mladenka Novaković predstavila je organizaciju i aktivnosti mladih stručnjaka u oblasti voda u Srbiji.

Prezentacije učesnika