covid 19 icon white - UTVSI

Voda, kanalizacija, higijena i upravljanje otpadom kod COVID-19

Tehnički rezime
3. mart 2020. godine

Korisne informacije o epidemiji Covid-19 kao i preporuke Svetske zdrastvene organizacije, možete pročitati na ovoj stranici.

Handwashing poster - UTVSI
COVID 19 infographic - UTVSI
COVID 19 minimise the spread - UTVSI

Podrška Nemačke javno komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u suzbijanju pandemije COVID19

Kao vid podrške Nemačke razvojne saradnje u suzbijanju pandemije COVID-19 odabranim javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama dodeljeni  su paketi zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju. Pakete je u ime Nemačke Vlade , dodelio GIZ u okviru Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga.