• više od 100 učesnika uživo

  • Više od 40 onlajn učesnika

  • Više od 20 zemalja

IWA SAM SG Forum 2021

Rezime i utisci sa događaja

IWA SAM SG Forum 2021 - UTVSI
  • više od 60 organizacija

  • 4 sesije sa po 3 govornika

  • 25 izlagača i panelista