forum 2022 hol 03 - UTVSI

Otpadne vode – Čista Srbija

Najvažnije teme, sve strožiji zahtevi, pokrenute investicije na izgradnji 77 (16 u I fazi) novih postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, novi kanalizacioni sistemi,nedostatak komunalne infrastrukture i kadrova.

goran gavrilovic 4 sesija - UTVSI

Održivo poslovanje preduzeća vodovoda

O poslovanju preduzeća vodovoda I kanalizacije u Kragujevcu koje kao snalažljivi domaćin uspešno izlazi na kraj sa problemima neuravnotežnosti prihoda kao posledice neadekvatne tarife usluga I porasta troškova goriva I energije, hemikalija, materijala I delova I dr.

forum 2022 hol 04 - UTVSI

Regionalna i međunarodna saradnja

Učešće predstavnika GIZ, DVGW, IAWD/DWP i NALASa podsetilo je prisutne kolege na aktuelnosti u stanju sektora voda u regionu, a predstavljene su novine u radu, najnoviji uspešni projekti unapređenja kapaciteta i najavljeni neki od budućih.

sesija 3 2022 - UTVSI

Bezbednost vode za piće – stanje resursa

Učesnici sesije istakli su da samo adekvatno obrazovan, profesionalan i proaktivan kadar omogućava potreban razvoj kapaciteta (nadležnih institucija, organa, preduzeća i dr.) za rešavanje sve kompleksnijih problema u oblasti upravljanja vodama i vodosnabdevanja.

utvsi sesija 01 8 - UTVSI

Preduzeća vodovoda i energetska kriza

Energetska kriza i potrebe preduzeća vodovoda i kanalizacije, kao prioritetnih potrišača, nalažu hitna rešenja, saradnju i koordinaciju brzih, srednjoročnih i dugoročnih mera na racionalizaciji i upravljanju potrošnjom električne energije, kao i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije u okvirima sistema komunalne hidrotehnike.