Važno obaveštenje !

Info

U skladu sa nastalom situacijom i svetskom pandemijom izazvanom širenjem zarazne bolesti COVID 19, kao i merama koje su preduzele Vlade Republike Srbije i Republike Srpske radi sprečavanja širenja i suzbijanje ove bolesti, obaveštavamo Vas da se Konferencija ,,Vodovodni i kanalizacioni sistemi – dvadeset godina Jahorine“ odlaže.
Vreme održavanja ove jubilarne konferencije će biti dogovoreno po prestanku vanredne situacije i u skladu sa novonastalim okolnostima. Svi članovi, partneri, saradnici i klijenti naših Udruženja biće na vreme obavešteni.