Uspešno održana konferencija ,,Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad

,,Vrnjačka Banja – Hotel Solaris“

U organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i u saradnji sa Udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije, Privrednom komorom Srbije i gradom Vrnjačka Banja  uspešno je održana 52. konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“ u Vrnjačkoj banji, “Hotel Solaris Resort”, od 04-06. aprila 2023. godine. Konferencija je održana uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, i Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Konferencija je godinama mesto susreta učesnika koji se bave naučnim radom, zaposlenih u državnim institucijama nadležnim za oblast upravljanja vodama i otpadom i tehnološko-inovacioni razvoj, zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima i industrijskom sektoru kao i predstavnika proizvođača opreme koja se koristi u tehnološkim rešenjima prečišćavanja otpadne vode i sanacije otpada. Ove godine je učestvovalo 155 stručnjaka iz Srbije, Crne Gore, Bosne i hercegovine, Hrvatske, kao i 19 domaćih i stranih kompanija – proizvođača opreme i tehnologije

Po tradiciji poslednjeg dana konferencije je organizovana stručna poseta, a ovom prilikom, uređaju za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca i sanitarnoj deponiji komunalnog otpada u Trsteniku.

v banja 2023 postrojenje - UTVSI

Štampan je zbornik radova sa konferencije kroz koje su autori predstavili svoja naučna dostignuća, trendove, mogućnosti, najbolju praksu ali i probleme i izazove održivog upravljanja otpadnim vodama i otpadom čineći ovu publikaciju posebno značajnom. Održano je više predavanja po pozivu a pojedini autori su svoje radove predstavili u okviru poster sekcije. Prezentovani su radovi sa idejama i rezultatima istraživanja proisteklim iz naučnih projekata koji se finansiraju iz programa nacionalnih i međunarodnih fondova. Takođe, promovisan je projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP. Program se realizuje u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije. Ova inicijativa podržaće Srbiju u sprovođenju Zelene agende za Zapadni Balkan, sa ciljem podsticanja “zelene” transformacije privrede i društva.

Na održanoj konferenciji ukazano je na negativne biološke efekte i uticaje ispuštenih neprečišćenih komunalnih otpadnih voda na prirodni recipijent i u tom smislu značaj primene mera sprečavanja dospevanja zagađujućih supstanci u površinske vode. Istaknuta je potreba za sprovođenja javnih politika na nivou gradova i opština, koji za osnovu imaju povezivanje sektora otpadnih voda i otpada.

Na osnovu iskustava kada je u pitanju rad postojećih postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda ukazano je na značaj adekvatnog upravljanja kanalizacionim sistemom. Ovo je problem sa kojim se susreće većina gradova u Republici Srbiji a koji se prvenstveno odnosi na dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda od strane korisnika u kanalizacioni sistem. Obzirom da je ovo prvi korak kojim se istovremeno štiti ceo sistem otpadnih voda, od kanalizacionog sistema do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, pa na dalje i recipijent gradskih otpadnih voda, neophodno je pre isteka roka za dostizanje graničnih vrednosti emisije datog u zakonodavstvu naše zemlje sačiniti registar korisnika za svaki grad ponaosob i pratiti realizaciju akcionih planova za dostizanje ovih vrednosti. Navedeno je neophodno i pre projektovanja novih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja, kako je naveo autor jednog od radova i učesnik konferencije.

Takođe, jedna od uzročno-posledičnih veza, a to je tzv. nexus klimatske promene-voda-energija naglašena je kao važna u aktuelnim promenjivim meteorološkim uslovima i u kontekstu klimatskih scenarija za naredne godine i decenije na teritoriji Republike Srbije. Naglašena je potreba za pravovremenim planiranjem u sektoru vodoprivrede kako bi se predviđeni negativni efekti ublažili ili neutralisali.

Aktuelnosti konferencije doprineli su radovi na temu cirkularne ekonomije, koncepta upravljanja otpadnim vodama u okviru koga se tokovi otpadnih voda posmatraju i koriste kao alternativni izvori resursa. Ovakav način upravljanja otpadnim vodama podržava resursnu nezavisnost na nacionalnom nivou što je vrlo važno u aktuelnim globalnim geopolitičkim uslovima.

Prepoznata je potreba za istraživanjem mera i razvoja smernica koje bi trebalo da pomognu u ispunjavanju ciljeva datih u reviziji EU Direktive o tretmanu komunalnih otpadnih voda kao i potreba za usvajanjem rešenja u tretmanu otpadnih voda koja se smatraju održivim u ekonomskom, ekološkom i društvenom smislu.

Konstatovani su i kadrovski problemi, nedostatak stručnjaka različitih profila koji su neophodni za celovit, kvalitetan i dugoročno održiv pristup, počev od planiranja, projektovanja i izgradnje, pa do upravljanja i održavanja. Naglašena je potreba za budućim ulaganjem na nacionalnom nivou u programe treninga, obrazovanja i usavršavanja. Sigurno je u tome veoma bitna i uloga strukovnih udruženja kao što je UTVSI, kao povezujućeg faktora između svog članstva, organa državne uprave, JKP i JLS, Industrije, kao i zbog svoje sadržajne i uspešne saradnje sa sličnim organizacijama iz regiona i EU .

Ovogodišnja konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“ ostaće zapamćena po velikom broju učesnika koji su aktivno učestvovali u radu konferencije i realizaciji njenog programa što, posmatrajući sa različitih aspekata, od naučnog do upravljačkog, svakako predstavlja značajan doprinos unapređenju ovih oblasti.

postrojenje krusevac - UTVSI