Sajam opreme i tehnologije za vodoprivredu

Međunarodni naučno-stručni skup o vodi

Uticaji i efekti pandemije Covid-19 će se osećati još dugo vremena, ali nama, kao organizatorima Sajma / Foruma voda zadovoljstvo je što ponovo možemo da održimo našu manifestaciju u skladu sa trenutnim propisima o higijeni i zaštiti.

Prilikom organizovanja događaja dobrobit svih učesnika na sajmu je naš prvi prioritet. Zajedno sa Belexpocentrom razvili smo koncept koji uzima u obzir organizacione, higijenske i medicinske mere.

Preporučujemo svim izlagačima da razmotre mere date u dokumentu u nastavku, a u kontekstu njihovog poslovnog predstavljanja na sajmu.

Koncept bezbednosti i higijene

Mere zaštite u organizaciji Sajma / Foruma voda 2021.

Program i najava događaja