Važno obaveštenje

Odlažemo Konferenciju

„Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“

Zbog složene situacije u vezi sa širenjem korona virusa, a na osnovu odluke Vlade Srbije da se zabrane skupovi u zatvorenom sa više od 100 ljudi, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo sa žaljenjem obaveštava da se pedeseta jubilarna Konferencija o otpadnim vodama, komunalnom čvrstom otpadu i opasnom otpadu koja je trebalo da se održi 30. marta do 2. aprila 2020. na Zlatiboru, odlaže.

Upravni odbor UTVSI je postigao dogovor sa upravom hotela Mona o novom terminu. Konferencija će se održati 05-  08. oktobra 2020 u hotelu Mona na Zlatiboru.

„Verujemo da smo ovakvu odluku povodom pandemije Korona virusa doneli, pre svega, imajući u vidu, ne samo odgovornost UTVSI kao organizatora, već kako bismo zaštitili zdravlje i bezbednost učesnika, zaposlenih, kao i članova njihovih porodica  i javnog zdravlja. Konferencija Vodovodni kanalizacioni sistemi koja treba da se održi na Jahorini 25 – 27. maja 2020, za sada se ne pomera. Zajedno sa koorganizatorima, Udruženjem vodovoda Republike Srpske i Udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije,  nastavljamo da pratimo vesti o razvoju situacije.“- rekao je Predrag Bogdanović, predsednik UTVSI.