UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO
UDRUŽENJE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE

u saradnji sa
PRIVREDNOM KOMOROM SRBIJE
GRADOM KRAGUJEVAC
i
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVAC

03 – 05. april 2024. godine, KRAGUJEVAC – Hotel „Šumarice“

KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

Konferencija je namenjena okupljanju i povezivanju operatera, projektanata i konsultanata sa jedne strane sa
naučnim istraživačima, proizvođačima i distributerima opreme sa druge strane. Pružiće prostor za ideje i
razmenu mišljenja i praktičnih iskustava.

Tematske oblasti

OTPADNE VODE

OTPADNE VODE

KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD

KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD

OPASAN OTPAD

OPASAN OTPAD