Važno obaveštenje

Info

U skladu sa nastalom situacijom i svetskom pandemijom izazvanom širenjem zarazne bolesti COVID 19, kao i merama koje su preduzele Vlade Republike Srbije i Republike Srpske radi sprečavanja širenja i suzbijanje ove bolesti, obaveštavamo Vas da se Konferencija ,,Vodovodni i kanalizacioni sistemi – dvadeset godina Jahorine“ odlaže.
Vreme održavanja ove jubilarne konferencije će biti dogovoreno po prestanku vanredne situacije i u skladu sa novonastalim okolnostima. Svi članovi, partneri, saradnici i klijenti naših Udruženja biće na vreme obavešteni.

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd

Udruženje: “Vodovodi Republike Srpske”

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije

pod pokroviteljstvom

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

u saradnji sa

Privrednom komorom Srbije

i

GIZ i IAWD

ORGANIZUJU KONFERENCIJU

 

VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI

Dvadeset godina Jahorine

 

PRVI POZIV

Jahorina, Pale, 25 – 27. maj 2020.

Poštovane kolege,

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas da učestvujete u radu Dvadesete konferencije Vodovodni i kanalizacioni sistemi koja se održava u hotelu Termag na Jahorini, od 25. do 27. maja 2019. Tradicionalno posvećena jačanju veza i razmeni  znanja i iskustva u sektoru voda u regionu, kao i uzajamnom razumevanju i podršci u okviru struke, ove godine konferencija će sa ponosom obeležiti dvadeset godina. Jubileji kao povod za podsećanje na početke I  prethodnike koji su u presudno uticali na afirmacijiu i napredak profesionalnog usavršavanja, struku obavezuju da nastavi da ostvaruje ove ciljeve. Za Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo 2020. je godina značajnih događaja u kojoj će proslaviti 60 godina rada i 50 godina izdavanja časopisa Voda I sanitarna tehnika.

U ime organizacionog i izvršnog odbora pozivamo Vas da prijavite radove i dođete na Jahorinu, kako biste svojim iskustvima i novim saznanjima podstakli razmenu znanja i doprineli uspehu ove konferencije.

 

Programske oblasti konferenije:

 • Vodovodni sistemi
 • Kvalitet vode za piće
 • Kanalizacioni sistemi i prečišćavanje otpadnih voda

Panel diskusija – razmena znanja i iskustva:

 1. Vodovodni i kanalizacioni sistemi u uslovima klimatskih promena
 2. Poboljšanje finansijskih i operativnih karakteristika Preduzeća vodovoda i kanalizacije

Prijavljivanje radova:

 • Rok za prijavu radova je 23. mart 2020.
 • Uz prijavu rada sa e-mail adresom, autori treba da na srpskom i engleskom jeziku dostave

naziv, rezime i ključne reči. Obim rezimea treba da bude do 300 reči.

 • Rok za obaveštavanje autora o prihvatanju rada je 30. mart 2020.
 • Rok za dostavljanje radova koji će se štampati u zborniku konferencije je 23. april 2020.
 • Izbor radova će obaviti Redakcioni odbor konferencije.
 • Informacije o programu biće objavljene do 23. februara 2020.

OPŠTE INFORMACIJE

 • Mesto održavanja Konferencije je: Hotel „Termag“, Jahorina, Pale, 25–27.05.2020. god.
 • Kotizacija i smeštaj

Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju kotizaciju u iznosu od 12.000 RSD (ili 100 EUR) na žiro-račun Udruženja za tehnologiju vode, odnosno 200 BAM (ili 100 EUR) na žiro-račun Udruženja: „Vodovodi Republike Srpske“.

Učesnici konferencije sami obezbeđuju rezervaciju smeštaja u hotelu “Termag”.