U Beogradu je 19-20 marta održana završna konferencija projekta:

EU podrška reformama u sektoru voda

Specijalno izdanje

Projekat je trajao dve godine uz učešće 20 odabranih preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom za piće, kanalisanjem i prečišćavanjem otpadnih voda. UTVSI je aktivno učestvovalo tokom rada na projektu i imalo svog predstavnika u radnoj grupi.

Vest o konferenciji možete naći na projektnom sajtu:

https://waterreform.euzatebe.rs/rs/vesti/reforma-sektora-voda-uz-podrsku-evropske-unije

UTVSI je kao doprinos ovoj značajnoj aktivnosi na Forumu voda 2023 održao jedan blok predavanja i dikusiju sa temom:

Stanje sektora snabdevanja vodom i kanalisanja naselja u Srbiji 2022

Prikaz projekta reformi komunalnih vodnih usluga

Nakon toga štampali smo specijalno izdanje sa ove dve teme, koje možete pogledati ovde.