DUNAVSKI PROGRAM ZA VODE (DWP)

Dunavski program za vode zajednički su pokrenuli Svetska banka i Podunavsko udruženje preduzeća vodovoda- IAWD. Sedište programa je u Beču, u kancelariji Svetske banke i čine ga predstavnici obeju institucija. Program sprovodi aktivnosti blisko sarađujući s osobljem IAWD-a i Svetske banke u regionu.

U toku je realizacija druge faze ovog programa.

Upravni odbor Programa sastoji se od predstavnika donatora i agencija, a njegovo delovanje podržava i vodi savetodavni odbor, uz učešće delegata ključnih aktera u sektoru voda u regionu. Program promoviše regionalna iskustva i stručnost, ali istovremeno nastoji da uvede i najbolje međunarodno relevantne prakse.

Svetska banka i IAWD osmislili su program sa namerom da se u sektoru voda u regionu sprovedu pametne politike, uvedu savremeni alati i dostignu održive usluge.

Za postizanje tog cilja, program podupire aktivnosti pet oblasti delovanja: upravljanja sektorom i struktura (I stub); regulacija, tarife i subvencije (stub II); benchmarking (stub III); upravljanje imovinom i planiranje investicija (stub IV); i poboljšanje efikasnosti usluga (stub V). Svi stubovi su međusobno povezani i postoji niz aktivnosti koje se realizuju kroz razne stubove i uključuju bitne aktere koji bi trebalo da sarađuju na njihovom sprovođenju.

Jezik izbora programa za regionalne aktivnosti je engleski, ali se aktivnosti na subregionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou mogu sprovoditi i na drugim jezicima.

U okviru prve faze Dunavskog programa za vode, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo u okviru četvrtog stuba razvilo je i sprovelo projekat formiranja regionalnog Centra za asset mangement koji je okupio 18 preduzeća vodovoda iz četiri države. Projekat je omogućio da se osnaži svest o značaju upravljanja imovinom i da se osposobe stručnjaci iz ovih preduzeća kako bi najbolja praksa asset managementa mogla da se primeni u svim aspektima rada preduzeća vodovoda počev od donošenja strateških upravljačkih odluka, sve do svakodnevnih operativnih poslova. Uspešna realizacija ovog projekta omogućiće dalji razvoj upravljanja infrastrukturnim sredstvima vodovoda i kanalizacijeu celom regionu i dalje uvođenje ostalih naprednih modula, kao univerzalnog alata za unapređenje poslovnih i operativnih aktivnosti preduzeća.

Programom dodele bespovratnih sredstava prve faze Dunavskog programa bio je obuhvaćen projekat izdavanja UTVSI DVGW tehničkih pravila za snabdevanje vodom za piće sa edukacijom inženjera sa licencom za projektovanje i izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim objektima i sistemima. Projekat je urađen u saradnji sa Nemačkim stručnim udruženjem za gas i vodu- DVGW-om i uz podršku Inženjerske komore Srbije.

UTVSI je uključeno i u drugu fazu Dunavskog programa za vode na tri projekta.

1. Na osnovu uspešno okončane prve faze projekta finansiranog bespovratnim sredstvima, udruženje nastavlja aktivnosti projektom priprema za uvođenje sistema upravljanja tehničkom bezbednošću u preduzeća vodovoda u Srbiji. I ovaj projekat UTVSI sprovodi u saradnji sa DVGW-om. U okviru ovog projekta UTVSI su potrebni individualni konsultanti koji prevedene dokumente treba  stručno da urede (Poziv), urade poslove lekture i korekture stručno uređenih dokumenata (Poziv) i konačne pripreme za štampu (Poziv).

2. Za bespovratna sredstva Dunavskog programa za vode udruženje će konkurisati i u oblasti jačanja kapaciteta na osnovu plana poslovanja (Poziv).

3. Poziv za dostavljanje ponuda za konsultanstke usluge za harmonizaciju TSM vodiča Udruženja (Poziv)