60. godisnjica
Obaveštenje!

Konferencija će biti održana od 05. do 08. oktobra 2020. u hotelu Mona na Zlatiboru.

OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

50. konferencija iz oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Sala hotela ,,Mona’’ Zlatibor, 30.03.- 02. 04. 2020.godine

Najava događaja