Časopis 3-4-2020

Uvod / Sadržaj (Pdf)

VODOVODI U SRBIJI 2015-2019 GODINE
OSNOVNI POKAZATELЈI RADA JKP KOJA SE BAVE SNABDEVANJEM VODOM I KANALISANJEM NASELЈA
WATER SUPPLY IN SERBIA 2015-2019
BASIC PERFORMANCE INDICATORS OF PUCS WHICH DEAL WITH WATER SUPPLY AND SEWERAGE OF SETTLEMENTS

  • Predrag BOGDANOVIĆ, Milan PETROVIĆ, Ninoslav PETROVIĆ

EKOLOŠKI POTENCIJAL AKUMULACIJA ZA VODOSNABDEVANJE U SRBIJI
ECOLOGICAL POTENTIAL OF THE RESERVOIRS FOR WATER SUPPLY IN SERBIA

  • Snežana ČAĐO, Boris NOVAKOVIĆ, Aleksandra ĐURKOVIĆ, Ljubiša DENIĆ, Tatjana DOPUĐA GLIŠIĆ, Zoran STOJANOVIĆ, Nebojša VELJKOVIĆ, Milica DOMANOVIĆ, Dunja ŽARIĆ

UTICAJ SEZONSKIH VARIJACIJA NA FIZIČKO-HEMIJSKE PARAMETRE KVALITETA VODE REKE DUNAV KOD NOVOG SADA

  • Jelena Molnar Jazić, Aleksandra Tubić, Marijana Kragulj Isakovski, Snežana Maletić, Dejan Krčmar, Tamara Apostolović, Jasmina Agbaba

INDIKATOR URBANE ODRŽIVOSTI NA NACIONALNOM NIVOU – STUDIJA SLUČAJA ZA SRBIJU URBAN SUSTAINABLE INDICATOR AT THE NATIONAL LEVEL – CASE STUDY FOR SERBIA

  • Nebojša Veljković, Tamara Perunović, Milorad Jovičić, Ljubiša Denić, Tatjana Dopuđa Glišić, Nebojša Redžić, Sandra Radić

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO U UPOTREBI SATELITSKE TEHNOLOGIJE ZA OTKRIVANJE CURENJA NA VODOVODNOJ MREŽI PANČEBO, KOVIN, KOVAČICA

  • Stevo Savić

EPIDEMIOLOGIJA ZASNOVANA NA PRAĆENJU SASTAVA OTPADNE VODE URBANE SREDINE

  • M. Sremački, N. Živančev, J. Radonić, M. Vojinović Miloradov, M. Petrović