Časopis 1-2-2021

Časopis 3-4-2015

Uvod / Sadržaj (Pdf)

ODBRANA OD POPLAVA NA SAVI 2014 – ISKUSTVA I PLANOVI ZA UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE
THE 2014 FLOOD DEFENCE ON THE SAVA RIVER – EXPERIENCES AND PLANS FOR SYSTEM UPGRADE

  • Marina BABIĆ MLADENOVIĆ, Vasiljka KOLAROV, Vladislava BARTOŠ DIVAC

OSOBINE (PLAVIH) ZELENIH KROVNIH SISTEMA MODELOVANJE POTPUNO BAZIRANO NA EKSPERIMENTALNOJ OSNOVI
PERFORMANCE OF (BLUE) GREEN ROOF SYSTEMS: FULL-SCALE EXPERIMENTS BASED MODELLING

  • Xi LIU, Ana MIJIĆ, Han JUNG KUO, Čedo MAKSIMOVIĆ

IZVEŠTAVANJE O KVALITETU POVRŠINSKIH VODA SRBIJE PREMA NACIONALNIM PROPISIMA I SARADNJI SA EVROPSKOM UNIJOM
REPORTING ON SURFACE WATER QUALITY IN SERBIA BASED ON NATIONAL LEGISLATION AND COOPERATION WITH EUROPEAN UNION

  • Nebojša VELJKOVIĆ, Ljubiša DENIĆ, Tatjana DOPUĐA GLIŠIĆ, Milorad JOVIČIĆ, Jovana MILOVANOVIĆ, Milica DOMANOVIĆ

PRIMENA “ZELENIH” KATALIZATORA U FENTON PROCESU RAZGRADNJE ORGANSKIH MOLEKULA U VODI
THE APPLICATION OF “GREEN” CATALYSTS IN FENTON DEGRADATION PROCESS OF ORGANIC MOLECULES IN WATER

  • Djurdja KERKEZ, Milena BEČELIĆ-TOMIN, Božo DALMACIJA, Jasmina AGBABA, Dragana TOMAŠEVIĆ PILIPOVIĆ, Nataša SLIJEPČEVIĆ, Aleksandra KULIĆ