Časopis 3-4-2014

Časopis 3/4-2014

Uvod / Sadržaj (Pdf)

O NEODREĐENOSTI INFRASTRUKTUKNOG INDEKSA GUBITAKA – ILI
UNCERTAINTY OF INFRASTRUCTURE LEAKAGE INDEX (ILI)

  • Branislav BABIĆ, Miloš STANIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Ljiljana JANKOVIĆ

TROŠKOVI I FINANSIRANJE KIŠNE KANALIZACIJE
COSTS AND FINANCING OF A STORMWATER SEWERAGE

  • Dejan LJUBISAVLJEVIC, Marko LAZIĆ, Dušanka ŠOBOTIĆ

ANALIZA SLUČAJA VODOSNABDEVANJA OPŠTINE ADA ZASNOVANA NA NAJBOLJEM RASPOLOŽIVOM IZVORIŠTU
CASE STUDY OF WATER SUPPLY FOR ADA MUNICIPALITY BASED ON THE BEST AVAILABLE WATER SOURCES

  • Božo DALMACIJA, Mile KLAŠNJA, Jasmina AGBABA, Jelena MOLNAR, Aleksandra TUBIĆ, Malcolm WATSON, Srđan RONČEVIĆ

ALGORITAM ZA SEGMENTACIJU VODOVODNE MREŽE POMOĆU POSTOJEĆIH IZOLACIONIH ZATVARAČA
ALGORITHM FOR WATER DISTRIBUTION NETWORK SEGMENTATION USING EXISTING ISOLATION VALVES

  • D. IVETIĆ, M. STANIĆ, Ž. VASILIĆ, D. PRODANOVIĆ

MODELIRANJE MEŠANJA VODE U REZERVOARU I STAROSTI U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI
WATER MIXING IN RESERVOIR AND WATER AGE IN THE DISTRIBUTION NETWORK MODELLING

  • Željka OSTOJIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Sanja MARČETA

INDIKATORI EFIKASNOSTI VODNIH RESURSA: EVROPA I SRBIJA
WATER RESOURCE EFFICIENCY INDICATORS: EUROPE AND SERBIA

  • Nebojša VELJKOVIĆ, Milorad JOVIČIĆ