UVOĐENJE „PAMETNIH KOMPONENTI“U INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE „PAMETNIH GRADOVA BUDUĆNOSTI“
INTRODUCTION OF “SMART COMPONENTS” IN THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE
INSTALLATION OF “SMART CITIES OF THE FUTURE”

 • Denisa ĐORĐEVIĆ, Željka OSTOJIĆ

OTKRIVANJE GUBITAKA NA VODOVODNOJ MREŽI PRIMENOM SATELITSKE TEHNOLOGIJE
DETECTION OF LOSSES IN WATER SUPPLY NETWORK BY UTILIZING SATELLITE TECHNOLOGY

 • Stevo SAVIĆ

HIDRAULIČKA ISPITIVANJA NA FIZIČKOM MODELU HE “RIGA” HYDRAULIC STUDY ON HPP “RIGA” SCALE MODEL

 • Danica STARINAC , Predrag VOJT, Dimitrije MLADENOVIĆ,
  Radomir KAPOR, Ljubodrag SAVIĆ 

MEHANIZAM ADSORPCIJE FENITROTIONA NA UGLJENIČNIM MATERIJALIMA ADSORPTION MECHANISMS OF FENITROTHION ON CARBON MATERIALS

 • Marijana KRAGULJ ISAKOVSKI, Jelena TRIČKOVIĆ,
  Tamara APOSTOLOVIĆ, Snežana MALETIĆ, Jelena MOLNAR JAZIĆ,
  Aleksandra TUBIĆ, Jasmina AGBABA

ANALIZA UTICAJA MERENJA POTROŠNJE VODE ZA PIĆE NA SPECIFIČNU POTROŠNJU U DOMAĆINSTVIMA
IMPACT ANALYSIS OF WATER METERING ON AVERAGE HOUSEHOLD WATER CONSUMPTION

 • Ognjen GOVEDARICA, Dragan SAVIĆ, Aleksandar ĐUKIĆ,
  Branislav BABIĆ

BENCHMARKING UNCERTAINTY OF THE FLAT EM VELOCITY MEASUREMENTS
(U broju 5-6/2018 objavljen je ovaj rad na Srpskom jeziku!)

 • Damjan IVETIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Luka STOJADINOVIĆ