Bezbednost vode za piće – stanje resursa

13. Međunarodni sajam i forum voda

Koliko smo blizu ili daleko od toga da svim stanovnicima Srbije omogućimo pristup vodi za piće, sanitarnim uslovima i higijeni? Na sesiji  ,,Bezbednost vode za piće – zaštita resursa“ govorilo se o novoj direktivi za vodu za piće EU, proceni vodne bezbednosti i akcionom planiranju za Srbiju, kao i proceni i upravljanju rizicima u javnim vodovodnim sistemima. Moderator sesije, profesorka Jasmina Agbaba – PMF Novi sad, predstavila je nove zahteve, kriterijume i parametre koje donosi EU direktiva o vodi za piće i koje će uskoro biti obuhvaćene i našim zakonodavstvom, zakonom o vodi za piće i novim pravilnikom o higijenskoj ispravnosti. Pažnju prisutnih stručnjaka privuklo je iizlaganje Stjepana Gabrića, savetnika Svetske banke, koji je prisutne upoznao sa rezultatima studije Svetske banke, ali i sličnim iskustvima u regionu, o postojećem stanju,  posebno sa stanovišta podeljenosti i preklapanja nadležnosti u pogledu zaštite izvorišta I obezbeđenja kvaliteta vode za piće, kao i modalitetima za reorganizaciju vodnog sektora, ulozi i mogućnostima regulatornog tela i dr. O sprovođenju  procena uticaja, kriza i proisteklih rizika, ažurnijoj i obuhvatnijoj komunikaciji sa potrošačima, govorio je dr Nabojša Veljković iz SEPE i ukazao na njihov značaj za jačanje poverenja potrošača u vodu za piće iz javnih vodovodnih sistema.

Učesnici sesije istakli su da samo adekvatno obrazovan, profesionalan i proaktivan kadar omogućava potreban razvoj kapaciteta (nadležnih institucija, organa, preduzeća i dr.) za rešavanje sve kompleksnijih problema u oblasti upravljanja vodama i vodosnabdevanja.

Racionalnije sagledavanje gubitaka u vodovodnom sistemu, kaoi potrošnje energije u uslovima energetske I ekonomske krize poprimaju sve veći značaj i nalažu da se što pre pokrene njihovo rešavanje. Hitnim merama treba utvriditi I gde se mogu ostvariti uštede i na koji način.

Prezentacije učesnika