U saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji i Agencijom za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu zaštite životne sredine, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, 6. decembra, od 10 do 15 sati, organizuje Akvafest u velikoj sali na drugom spratu Privredne komore Srbije u Beogradu, Terazije 23.

Stručni deo skupa koji će trajati do 12 sati, biće posvećen uticaju klimatskih promena na pristup odbrani od poplava, projektima koji se u našoj zemlji realizuju uz pomoć Evropske unije i usmereni su na odbranu od poplava, podizanje svesti i spremnosti za odbranu od negativnih uticaja nastalih klimatskim promenama, kao i proceni ugroženosti od elementarnih nepogoda kao što je nedostatak vode za piće.

Za vreme Akvafesta održaće se i izborna sednica Skupštine udruženja za tehnologiju

 

AQUAFEST ON DEFENSE AGAINST CLIMATE CHANGE IMPACT
December 6, 2018

In cooperation with the EU Delegation in Serbia and Environment protection Agency from the Ministry for Environment Protection, Association for Water Technology and Sanitary Engineering on December 6, 2018, is organizing the Aquafest in the big hall on the second floor of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Terazije 23.

The conference part of the event which will go on till 12 noon will be dedicated to the impact of climate change on attitude towards flood defense, projects which have been implemented in our country with the support of EU and have been focused on the flood defense, awareness raising and readiness for defense against negative impacts caused by climate change, as well as assessment of natural hazards such as lack of drinking water.

During the Aquafest, UTVSI will hold the assembly election meeting.

Pripremio UTVSI