Udruženje za tehnologiju vode i sanitrano inženjerstvo i Udruženje Vodovodi Republike Srpske su 29 -31.maja 2019, u hotelu Termag na Jahorini, organizovali devetanaestu međunarodnu konferenciju “Vodovodni I kanalizacioni sistemi” čiji pokrovitelj je bilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Manifestacija je realizovana u saradnji sa Udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije, Privrednom komorom Srbije, Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju- GIZ i Međunarodnim podunavskim udruženjem preduzeća vodovoda- IAWD.

I ove godine konferencija je okupila oko 150 učesnika,uprkos velikom broju skupova koji se u sektoru voda organizuju tokom maja u regionu. Pored autora 31 stručnog rada objavljenog u zborniku, priliku da se predstave na konferenciji i ponude standardna i najnovija rešenja u oblasti vodovoda i kanalizacije imale i prisutne kompanije-izlagači. Dvadeset kompanija predstavilo je svoje proizvodne programe i usluge i izložilo opremu, delove, tehnologiju, programe i softvere.

Učešće u diskusijama i prisustvo predavanjima i prezentacijama potvrda su primerenosti i aktuelnosti tema i sadržaja osnovnog i pratećeg programa i izraz zadovljstva prisutnih stručnjaka iz regiona.

Izuzetnu pažnju učesnika privukle su i 3 panel diskusije:

 • Kvalitet vode za piće i upravljanje rizikom

 • Kapitalne investicije u sektoru otpadnih voda- iskustva, izazovi i zahtevi sektora

 • Vodovodni sistemi – neprihodovana voda

Panel I: Kvalitet vode za piće i upravljanje rizikom

Moderator: Zorana Petrović dipl.građ.inž.

Učesnici:

 • Prof. dr. Jasmina Agbaba, PMF Novi Sad

 • Prof. dr. Slobodan Petković, UTVSI Beograd

 • Nedeljka Vuković,diplomirani sanitarni inženjer, magistar iz oblasti javnog zdravlja, Vodovod Prijedor

 • Branka Trninić, dipl. građ. Inž. Vodovod Banjaluka

 • Aida Bučo- Smajić, diplomirani inženjer hemije, DVGW, Bon/Sarajevo

Panelisti su govorili o direktivama EU u oblasti životne sredine i predstojećoj harmonizaciji zakonskih propisa u Srbiji, kao i aktuelnim izmenama zakonskih propisa i novinama.

Posebno je predstavljena analiza izmene Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće u Srbiji (42/98, 44/99 i 28/19) koja je donešena posle 20 godina, kao i uticaj izmenjenih maksimalno dozvoljenih vrednosti parametara (konkretno amonijaka, natrijuma, bora, hlorida, oksidabilnosti (mg KMnO4/l) i elektroprovodljivosti) na izbor odgovarajućih postupaka prerade, projektovanje novih, odnosno rad postojećih postrojenja i njihove investicione i operativne troškove. Kroz grubu analizu investicionih i operativnih troškova potencijalnih/budućih separatnih sistema za pripremu vode za piće na prostoru Vojvodine ukazano je da se može postići ušteda i do 20%. Takođe, istaknuto je da je postavljanje rokova za zadovoljenje određenih prametara kvaliteta vode za piće izuzetno značajno u slučajevima kada se propisima menjaju parametri koje nije moguće postići u kratkom roku (usled zahteva za izmenom tehnologije i investicijama), te da je takvu praksu u buduće neophodno primeniti i kod nas.

Bilo je govora i o značaju analize opasnosti i procene rizika po sistem vodosnabdevanja za ublažavanje ili sprečavanje negativnog uticaja na kontinuiranu distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće, pod dovoljnim pritiskom i u dovoljnim količinama, kao i uticaja na narušavanje njenih organoleptičkih osobina tj. prevencije negativnih uticaja na bezbednost snabdevanja vodom za piće. Predstavljen je i TSM- sistem upravljanja tehničkom bezbednošću DVGW-a koji se temelji na zakonskim i tehničkim propisima, standardima, kao i tehničkim pravilima za vodu za piće i mogućnosti za sistematsko upravljanje bezbednošću snabdevanja vodom zasnovano na rizicima.

Panel II: Kapitalne investicije u sektoru otpadnih voda – iskustva, izazovi i zahtjevi sektora

Moderator: Ivana Stanišić, dipl.građ.inž.

Učesnici:

 • Predrag Perković, A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina

 • Dragan Đorđević, JKP „Beogradski vodovod I kanalizacija”, Srbija

 • Predrag Bogdanović, UTVSI Beograd, Srbija

 • Aida Jusufhodžić, „Aquasan“ Bihać

 • Sandro Zeničanin, KP „Vodovod“ Gradiška

 • Josip Đurašković, D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Budva, Crna Gora

CILJ PANELA:

 Razmotriti trenutno stanje investicija u sektoru otpadnih voda u regionu, izazove sa kojima se susreću preduzeća i lokalne uprave, te predložiti mjere unapređenja, a posebno u pogledu jačanja organizacionih, institucionalnih i ljudskih kapaciteta;

 Upoznavanje sa dobrim praksama u sektoru otpadnih voda, razmjena znanja i podsticanje preduzeća da se uključe u programe obuka za rad i održavanje PPOV i kanalizacionih sistema. Potrebno usklađivanje sa propisima Evropske unije za urbane otpadne vode.

Ključne poruke sa panela:

 • Dobro pripremljen projekat će naći način za finansiranje (kombinovanosufinansiranjerazliičitih MFI – EBRD, ORIO, IPA EU, SIDA i nacionalnih institucija);

 • Značaj podrške opštine preduzeću i podrška politike u provođenju projekta;

 • Dobro definiran ugovor (FIDIC) sa izvođačem radova – ugradnja kvalitetne opreme;

 • Uključenost ključnog osoblja u sve faze implementacije – projektovanje/izgradnja/rad postrojenja;Unaprijed određeni radnici za rad na PPOV-u – sopstveni resursi – pravilan izbor (menadžer, tehnolog, inž.održavanja, SCADA operateri, pomoćni radnici – operateri) – optimizacija naspram prezapošljavanja;

 • Ekonomska održivost (planiranje budžeta) i povećanje cijena usluga;

 • Održavanje isključivo u skladu sa tehničkom dokumentacijom;

 • Kontinuirana i kvalitetna obuka i edukacija osoblja (posvećenost poslu);posebno temeljna obuka radnika u probnom radu svih segmenata PPOV-a;

 • Dobra saradnja sa kolegama iz PPOV u regionu i razmjena iskustava;

 • Podizanje svijesti građana o zaštiti životne sredine.

Opšti zaključak panelista pored navedenog je i značaj poboljšanja sistema zaštite životne sredine koji direktno utiče na kvalitet življenja i socio-ekonomski razvoj.

Značaj dobre saradnje i razumevanje između gradske uprave i vodovodnih preduzeća u svim aspektima.

Takođe je istaknuto da realizaciji opšteg cilja doprinosi i uspostava promotivnih aktivnosti za izgradnju preventivne svijesti stanovništva i jačanje kapaciteta efikasnog korištenja resursa u preduzeću.

Panel III: Vodovodni sistemi – neprihodovana voda

Moderator: Branka Trninić dipl.građ.inž.

Učesnici:

 • Ninoslav Petrović, UTVSI

 • Milorad Milošević, JKP BVK

 • Momčilo Bikicki, Exting Srbija

 • Sandi Zulić, AQUASAN mreža BiH (DWP)

 • Nedeljko Sudar, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina

 • Gordana Glogovac, Vodovod a.d. Banjaluka

 • Albin Bačun, Protok d.o.o., Zagreb

Panel diskusija je imala tri cilja:

 • Prikazati kratak pregled neprihodovane vode u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na Balkanu

 • Opisati način organizacije i formiranje Akcionog plana za smanjenje neprihodovane vode

 • Definisati osnovne korake za mogućnosti napretka.

Može se zaključiti da u sva tri cilja ispunjena. Prva dva cilja su ispunjena kroz uvodna izlaganja i prezentaciju, a treći cilj kroz panel diskusiju. Definitivno je da je u pitanju aktualna tema kojoj se mora posvetiti posebna pažnja na ovim prostorima, kako bi se poboljšalo stanje i popravili rezultati.

Na osnovu izlaganja panelista mogu se donijeti sledeći zaključci:

 • za postizanje rezultata u ovoj oblasti je bitan tim

 • bitno je da profesionalci rade na ovim poslovima, bilo dasu u pitanju angažovani konsultanti ili zaposleni u komunalnim preduzećima, koji se isključivo bave detekcijom

 • u cjelokupnom procesu bitna je podrška rukovodstva

 • trebalo bi raditi na povećanju svijesti kako kod zaposlenih, tako i kod korisnika

 • posebnu pažnju treba obratiti na komercijalne gubitke

 • komunalna preduzeća zajedno sa lokalnim vlastima trebaju pokušati iskoristiti različite međunarodne programe i donacije, kako za unapređenje rada, tako i za nabavku neophodne opreme

 • u samo rješavanje problema, a putem resornih Ministarstava i Agencija bi se trebala uključiti i država.

Imajući sve navedeno u vidu, pitanju neprihodovane vode mora se prisupiti daleko sistematičnije, te istim se pozabaviti kao globalnim problemom jednog komunalnog preduzeća. Definitivno za postizanje boljeg rezultata nije dovoljno vršiti popravku vidljivih kvarova, identifikovati i legalizovati nelegalne potrošače i vršiti zamjenu vodomjera u zakonskom roku, nego je potrebno uspostaviti stalni nadzor nad mrežom i objektima putem SCAD-a sistema i DMA zona, analizirati komercijalnu bazu podataka, te uz pomoć hidrauličkog modela analizirati različite režime rada sistema i na taj način uspostaviti i optimalni rad istog ,a same rekonstrukcije raditi, koliko to finansijske mogućnosti dozvoljavaju.

TREBA ISTAĆI I SLEDEĆA ZAPAŽANJA:

 • Konferencija je uspešno organizovana uprkos krizi i održavanju više skupova iz naše branše tokom meseca Maja;

 • Evidentirano je 98 kotizacija koje su obuhvatile učešće na konferenciji, zbornik radova, časopis Voda i sanitarna tehnika br. 2, kao i kafe pauze;

 • Veće učešće direktora preduzeća pobudilo je i veće interesovanje učesnika;

 • Panel diskusije su unele dosta dinamičnosti, privukle veći broj zainteresovanih i aktivnih učesnika, podstakle su konkretnu razmenu znanja i praktičnog iskustva;

 • Termin i program za jubilarnu 20. Konferenciju će biti obijavljen u Oktobru og.

Izvršni odbor konferencije