SARADNJA SA DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo već dugi niz godina ima veoma uspešnu saradnju sa svim domaćim institucijama koji se bave snadevanjem vodom za piće, odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda i zaštitom voda i životne sredine. Među njima su:

SARADNJA SA INŽENJERSKOM KOMOROM SRBIJE

UTVSI od 2013. godine sarađuje sa Inženjerskom komorom Srbije na organizaciji predavanja, seminara i stručnih skupova u oblasti snabdevanja vodom i sanitacije u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije.

Stručni seminar o disitributivnim vodovodnim sistemima, koji je UTVSI u saradnji sa DVGW-om organizovao 4- 6. avgusta 2015. u Beogradu u okviru zajedničkog Evropskog programa profesionalnog usavršavanja za 2015. Godinu, bio je namenjen članovima Inženjerske komore Srbije - građevinskim inženjerima, nosiocima licenci 313, 314, 413 i 414. Konferencija Otpadne vode, otpad i opasni otpad održana 8. aprila 2016. uvrštena je u nacionalni program profesionalnog usavršavanja za odgovarajuće inženjerske struke.

Inženjerska komora Srbije osnovana je 2003. i među 48205 njenih članova veliki je broj inženjera svih profila koji imaju licencu za rad na poslovima vezanim za projektovanje i izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim sistemima. Pored izdavanja licenci, Inženjerska komora organizuje i polaganje stručnih ispita za arhitektonsku, građevinsku, mašinsku, elektrotehničku, tehnološku i druge struke.

Programi seminara i konferencija u organizaciji UTVSI u skladu sa kriterijumima Inženjerske komore Srbije uvrštavaju se u Evropski ili nacionalni program profesionalnog usavršavanja.

Obaveštenja o mestima održavanja, terminima, temama predavanja i drugih oblika aktivnosti, koji su uvršteni u Program obuke, blagovremeno se objavljuju na internet prezentaciji UTVSI i Komore, facebook stranici Komore i dostavljaju se na mejl adresu članova.

O stručnom usavršavanju i polaganju stručnih ispita, kao i licencama za odgovorne inženjere možete se obavestiti na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije ovde.