KONFERENCIJA VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI

UTVSI u saradnji sa udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbija i udruženjem "Vodovodi Republike Srpske", organizuje sedamnaestu međunarodnu konferenciju  "Vodovodni i kanalizacioni sistemi".

Vodovodni i kanalizacioni sistemi naselja spadaju u najvažnije delove komunalne i urbane infrastrukture. Prekid u njihovom funkcionisanju može da izazove velike poremećaje u životu ljudi, ugrožavajući sanitarno-higijenska stanje naselja.
U cilju održavanja postojećih i izgradnje novih objekata organizuje se ovaj tradicionalni stručni skup (sedamnaesti put) u želji da tehnika ove oblasti bude predmet razmatranja:
a) Tehnološki i informatički progres u oblasti vodovoda i kanalizacije;
b) Vodosnabdevanje;
c) Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;
d) Međunarodna saradnja u oblasti vodovoda i kanalizacije

Konferencija će se održati na Jahorini, Pale od 24 do 26. maja 2017. godine

Prijavni formular SR/EN (PDF)

Prvo obaveštenje, poziv za prijavu radova SR/EN (PDF)

Drugo obaveštenje, program konferencije SR/EN (PDF) 

Program konferencije sa satnicom SR (PDF)