KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

 

REZERVIŠITE TERMIN!

2 – 4. april 2019, Kragujevac, Srbija

Četrdesetdeveta međunarodna konferencija

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo zajedno sa Udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Gradom Kragujevcem i JKP Vodovod i kanalizacija, od 2. do 4. aprila 2019. u hotelu “Šumarice” u Kragujevcu, organizuje Četrdesetdevetu konferenciju o otpadnim vodama, komunalnom čvrstom otpadu i opasnom otpadu.

Konferencija tradicionalno okuplja sve profile stručnjaka iz oblasti integrisanog upravljanja otpadnim vodama, otpadom, kao i opasnim otpadom i posebnim tokovima otpada i uticaja na ljudsko zdravlje iz regiona. Rezultate rada ovom prilikom prikazaće predstavnici visokoobrazovnih institucija, državne uprave, istraživači, stručnjaci iz prakse, svih oblasti rada i održavanja sistema i postrojenja, projektanti, izvođači, predstavnici proizvođača opreme, materijala i pribora.

Detaljnije informacije o konferenciji, kao i informacije o rezervaciji smeštaja u hotelu “Šumarice” u Kragujevcu pogledajte ovde -->  

Za registraciju i prijavu formular preuzmite ovde --> 

Radujemo se vašem učešću.

S najlepšim željama

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo- UTVSI

 

SAVE THE DATE!

2 - 4 April 2019, Kragujevac, Serbia

49th Regional Conference

Waste Water, Municipal Solid Waste and Hazardeous Waste

The Association for Water Technology and Sanitary Engineering together with Waterworks and Sewerage association of Serbia, and Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, and in cooperation with Chamber of Commerce and Industry of Serbia, City of Kragujevac and PUC Waterworks and Sewerage Kragujevac, on 2- 4 April 2019, organises the 49th regional conference on waste water, municipal solid waste and hazardeous waste in the hotel “Sumarice”, Kragujevac, Serbia.

The conference traditionally brings together all profiles of experts from the fields of integrated management of wastewater, solid waste, as well as hazardeous waste, along with the waste streams and the impact on human health in the region. Representatives of higher education institutions, state authorities, researchers, practitioners, O&M experts, planners and designers, contractors, representatives of manufacturers of equipment, material and accessorize.

Further details about conference and booking information for the hotel “Sumarice” you can find here --->  

For registration form please click here -->  Download application form

We are looking forward to your participation. 

Best wishes!

Association for Water Technology and Sanitary Engineering- UTVSI