18. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI” JAHORINA – PALE

Panel diskusija: RAZVOJ BENČMARKINGA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ, 31.05.2018. godine

Benčmarking se poslednjih godina nameće kao bitan i pouzdan alat prilikom upravljanja jednim komunalnim preduzećem. Imajući u vodu značaj tematike Udruženje „Vodovodi Republike Srpske“ su na 18. međunarodnoj konferenciji „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“ Jahorina – Pale, organizovalo panel diskusiju na temu „Razvoj benčmarkinga vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u Republici Srpskoj“. Uvodno predavanje o navedenoj temi održali su Miodrag Babić i Srđan Kevac, ispred Udruženja „Vodovodi Republike Srpske“, a potom su panelisti dali svoje mišljenje o samom procesu benčmarkinga.

U panel diskusiji učestvovali su Nenad Đukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Sandi Zulić, AQUASAN mreža BiH (DWP), Zoran Zelenbabić, predsjednik Skupštine Udruženja “Vodovodi Republike Srpske”, Sandro Zeničanin, v.d. direktor “Vodovoda” a.d. Gradiška i Ninoslav Petrović, predstavnik iz Republike Srbije. Moderator panela je bila Branka Trninić.

Panel diskusija je dala priliku da priznati stručnjaci koji su dobro upoznati sa ovom tematikom razmjene svoja znanja i stavove, kako međusobno tako i sa prisutnom publikom. Može se reći da su osnovni ciljevi, a to su: kratak pregled razvoja benčmarkinga u Republici Srpskoj, prikaz trenutnog stanja i primjera dobre prakse, te mogućnosti napretka i održivosti procesa benčmarkinga u Republici Srpskoj, kroz panel diskusiju i postignuti.

Ključne poruke panelista su:

 1. Nenad Đukić – proces benčmarkinga je koristan i bilo bi neophodno postići da isti bude obavezan za sva komunalna preduzeća, a pri tom obezbjediti stalna sredstva za realizaciju, te podatke koristiti i za rad određenih ministarstava Vlade Republike Srpske.
 2. Sandi Zulić – organizaciji benčmarkinga na teritroji Bosne i Hercegovine treba pristupiti sistemski, a takav pristup će osim prikupljanja podataka o poslovanju omogućiti i primjenu rezultata za operativno, tehničko i financijsko unaprjeđenje poslovanja JVP/JKP. Pri tome je potrebno obuhvatiti sva JKP, čiji podaci bi se analizirali i koristili za analizu stanja, te prijedloge mjera za potrebna unaprjeđenja na individualnom, ali i sektorskom nivou.
 3. Zoran Zelenbabić – uspostavljenje procesa benčmarkinga ima pozitivan uticaj kako na Udruženje „Vodovodi Republike Srpske“, tako i na sve članove istog, te iz tog razloga treba nastaviti sa realizaciom.
 4. Sandro Zeničanin – „Vodovod“ Gradiška je odlučio da pristupi procesu benčmarkinga, jer je prepoznao mogućnost napretka. Prvenstveno je prepoznato da će se kroz prikupljanje podataka bolje upoznati i analizirati stanje u preduzeću i poboljšaće se planiranje. Određeni pomaci su već vidljivi, a posebno treba naglasiti da je kroz benčmarking osiguran dobar preduslov za apliciranje na međunarodne projekte, te je već kontaktirano sa određnim donatorima.
 5. Ninoslav Petrović – u Srbiji je proces benčmarkinga počeo pod pokroviteljstvom Vlade Srbije. Jako je teško porediti u potpunosti procese u Srbiji i Republici Srpskoj, jer je Srbija stvarala svoje upitnike, a Republika Srpska radi prema IBNET metodologiji.

Zaključak je da proces treba nastaviti i pokušati institucioalno ojačati kako bi od istog imali koristi  komunalna preduzeća, opštine/gradovi i minstarstva.

 


 

Benčmarking (Upoređivanje)

Upoređivanje ili sistem upoređivanja indikatora performansi (Benčmarking (BM)) je sistematski, kontinuirani i iterativni proces radi identifikovanja stanja, širenja saznanja i preuzimanja uspešnih praksi – to je sistem poređenja sličnih preduzeća.
Pokazatelj stanja/učinka (indikator performansi) je merna jedinica (metrika) kojim se parametri premeravaju. Parametri su veličine kojima se pojedini aspekti predstavljaju (reprezentuju). Kriterijumi su aspekti funkcionisanja tehničkog sistema ili poslovanja.
Suštinski, BM je deo struktuiranog procesa donošenja odluka pri upravljanju nekim sistemom.
Nivoi na kojima se vrši upoređivanje rada vodovodnih i kanalizacionih sistema su:

 • GLOBALNI NIVO

CILJ: pregled stanja u sektoru po državama

PLATFORME: IB-Net (WB Sistem), ...

 • NACIONALNI NIVO

CILJ: unapređenje vođenja državne politike u oblasti voda, regulatorni zahtevi, ...

PLATFORMA: DCM (WB Sistem)

 • NIVO PREDUZEĆA

CILJ: unapređenja rada preduzeća

PLATFORME: EBC (Europen Benchmarking Co-operation), ...

Ključne zainteresovane strane za upoređivanje rada predzeća vodovoda i kanalizacije u Republici Srbiji su: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture / Komunalni Odsek, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Direkcija za vode, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo privrede, Privredna komora, Statistički zavod, Stručna Udruženja, Vodovodna i kanalizaciona preduzeća, i drugi.

UTVSI AM Centar učesnik je i nosilac brojnih projekata, od kojih se izdvajaju:

 • Stanje sektora 2015

Usluge snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama u regionu Dunava - Srbija

DUNAVSKI PROGRAM ZA VODE podržan od IAWD & Svetske Banke

http://www.danubis.org//files/File/country_resources/user_uploads/T_SoS_Report.pdf
http://www.danubis.org//files/File/country_resources/user_uploads/SoS_Serbia_SRB_FINAL.pdf

 • Stanje sektora 2014

Privredna komora & Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture / Komunalni Odsek

UTVSI daje podršku vodovodnim i kanalizacionim preduzećima za jačanje kapaciteta iz oblasti sistema upoređivanja.

Pročitajte još:

 • Tehničko pravilo za upoređivanje DVGW