AKTUELNO:

Šesnaesta međunarodna konferencija VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI, Jahorina, Pale 25. - 27. maj 2016  ( Program )

Šesnaesta međunarodna konferencija VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI, Jahorina, Pale 25. - 27. maj 2016  ( Poziv )

ARHIVA:

Međunarodna konferencija OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRST OTPAD I OPASAN OTPAD 2016, Vršac 13. - 15. april 2016 ( Program ) ( Prijava učešća ) ( II Obaveštenje )

- VII Međunarodni SAJAM VODA I FORUM VODA 2015  ( Program Foruma voda 2015 )  

Prezentacije i predavanja sa Foruma Voda 2015 ( Prezentacije )

- SEMINAR O DISTRIBUTIVNIM VODOVODNIM SISTEMIMA 4. - 6. avgust 2015. godine (Program)

- Petnaesta međunarodna konferencija VoODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI 2015, Jahorina, Pale 27 - 29. maj 2015 godine ( Program )

- Međunarodna konferencija OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRST OTPAD I OPASAN OTPAD 2015, Budva 21. - 23. april 2015 ( Zaključci )

 

ČASOPIS VODA I SANITARNA TEHNIKA:

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA  ( Uputstvo)

 

TEHNIČKA PRAVILA UTVSI - DVGW:

Pojedinačna tehnička pravila UTVSI - DVGW i kompleti mogu da se pogledaju i naruče u Udruženju za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI). Članarina se može uplatiti na račun 200-2710660101033-65 kod banke Poštanska štedionica. Svrha uplate je godišnja članarina. Primalac je Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo. Potrvdu o uplati svaki član treba da pošalje na mejl utvbeograd@verat.net, ili na telefaks broj 0112441193.

PORUDŽBENICA ZA TEHNIČKA PRAVILA DVGW ( Porudžbenica )

O UDRUŽENJU:

Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo je jedna od najstarijih asocijacija u našoj zemlji koja se bavi problemima voda i zaštitom životne sredine. Osnovni smisao u ovoj oblasti je korišćenje resursa i njihova zaštita od zagađivanja. Nijedna stručna asocijacija kod nas nema toliko stručnih referenci u ovim oblastima kao Udruženje. Udruženje svojim članovima obezbeđuje stručna i naučna znanja, razmenu informacija i odgovarajuće inovacije znanja i uticaja na javnost. Udruženje je svoju delatost realizovalo, u ovom periodu, na sledeći način: Izdalo oko 240 stručnih publikacija, priručnika i zbornika referata za oblast sanitarnog inženjerstva. Organizovalo je 340 stručnih skupova, savetovanja, seminara, stručna putovanja ili specijalističkih kurseva. Ovi stručni skupovi bili su dobro posećeni, u proseku je bilo oko 180 učesnika po jednom programu što dokazuje da su programi tih skupova za vreme u kome su realizovani bili veoma aktuelni.

Izdavanjem naučno-stručnog časopisa (1971.godine je izašao prvi broj) »Voda i sanitarna tehnika«, koji se izdaje u kontinuitetu 44 godine i publikovano oko 240 brojeva sa tiražom prvih 20 godina oko 2000, a poslednjih deset 700-1.500 primeraka po broju. 
Organizovalo je preko 15 Workshop-radionica.
Organizovalo je preko 50 pratećih teh. izložbi proizvođača opreme.
U saradnji sa Institutom za standardizaciju organizovalo i izdalo preko 150 standarda i pravila iz oblasti vodovoda i kanalizacije.

Nije lako biti stalno inventivan i kreativan u okviru naše stručne oblasti. Pokazatelj naše aktivnosti u ponuđenoj oblasti i tematici je i brojno prisustvo na naučnim skupovima (prosek poslednje četiri godine je preko 180 učesnika po stručnom skupu) – najbolje pokazuju da je Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo opravdalo svoje 55. godišnje postojanje.